Jonas von Essen

Kurs Forum Minnesforum Hundrasystemet Svar till: Hundrasystemet

#8107
Toni Radtke
Deltagare

Hej Marina!
Genom hundrasystemet får man ett ord/bild för varje tvåsiffrigt tal (lamm=53). Ordet är valt så att man även kan gå från ordet till talet (L=5, m=3, bortse från dubbelteckningen). Genom att skapa en bild, tex mamma (33) häller sås (00) på en soffa (08) kommer man lätt ihåg flera siffror genom en eller flera på varandra följande bilder. Hundrasystemet kan också användas till att komma ihåg annat tex periodiska systemet. Grundämne 18 är argon. 18 är duva. Genom bilden av en arg duva kommer man ihåg grundämne 18 argon. För en någorlunda normal person tar det tid att lära sig systemet. Skapa en 100 loci lång minnesvandring som är naturlig att följa. Repetera och repetera. Till slut sitter det. Jag använder systemet till telefonnummer och koder av olika slag. Den som vill komma in på mitt sommarställe med elektroniskt lås ska framför sig se bilden av Nasse som med sin doja sparkar på en ram:)