Jonas von Essen

Kurs Forum Minnesforum Tusensystemet 2.0 (Google spreadsheet) Svar till: Tusensystemet 2.0 (Google spreadsheet)

#8109

Väldigt bra intiativ! Kommer hjälpa mig mycket när jag behöver fylla igen mina “luckor”. Fyllde på några av de röd-markerade kolumnerna med vad jag använder. Lite karaktärer från TV-serier och så, men fungerar bra så länge man har sett dem.