Jonas von Essen

Kurs Forum Minnesforum Periodiska systemet Svar till: Periodiska systemet

#4296
David Löfqvist
Deltagare

Vad kul! Jag tänkte ge en resurs för den som vill ge sig på detta(jag är inte kemist så jag hoppas att det är korrekt, använde ChatGPT och dubbelkollade med en gymnasiebok!). Här är de olika grupperna i det periodiska systemet, inklusive separata listor för övergångsmetallerna i grupp 3-12:

Grupp 1: Alkalimetaller
– Väte (H)
– Litium (Li)
– Natrium (Na)
– Kalium (K)
– Rubidium (Rb)
– Cesium (Cs)
– Francium (Fr)

Grupp 2: Alkaliska jordartsmetaller
– Beryllium (Be)
– Magnesium (Mg)
– Kalcium (Ca)
– Strontium (Sr)
– Barium (Ba)
– Radium (Ra)

Grupp 3-12: Övergångsmetaller (delas upp i separata listor)
Delgrupp 3:

Skandium (Sc)
Yttrium (Y)
Lutetium (Lu)
Aktinium (Ac)

Delgrupp 4:

Titan (Ti)
Zirkonium (Zr)
Hafnium (Hf)
Rutherfordium (Rf)

Delgrupp 5:

Vanadin (V)
Niob (Nb)
Tantal (Ta)
Dubnium (Db)

Delgrupp 6:

Krom (Cr)
Molybden (Mo)
Wolfram (W)
Seaborgium (Sg)

Delgrupp 7:

Mangan (Mn)
Teknetium (Tc)
Rhenium (Re)
Bohrium (Bh)

Delgrupp 8:

Järn (Fe)
Ruthenium (Ru)
Osmium (Os)
Hassium (Hs)

Delgrupp 9:

Kobolt (Co)
Rhodium (Rh)
Iridium (Ir)
Meitnerium (Mt)

Delgrupp 10:

Nickel (Ni)
Palladium (Pd)
Platina (Pt)
Darmstadtium (Ds)

Delgrupp 11: Myntmetaller

Koppar (Cu)
Silver (Ag)
Guld (Au)
Roentgenium (Rg)

Delgrupp 12: Zinkgruppen

Zink (Zn)
Kadmium (Cd)
Kviksilver (Hg)
Kopernicium (Cn)

Grupp 13: Borgruppen
– Bor (B)
– Aluminium (Al)
– Gallium (Ga)
– Indium (In)
– Tlallium (Tl)

Grupp 14: Kolsgruppen
– Kol (C)
– Kisel (Si)
– Germanium (Ge)
– Tenn (Sn)
– Bly (Pb)

Grupp 15: Nitrogenfamiljen
– Kväve (N)
– Fosfor (P)
– Arsenik (As)
– Antimon (Sb)
– Bismut (Bi)

Grupp 16: Syrgasgruppen (Kalkformare)
– Syre (O)
– Svavel (S)
– Selen (Se)
– Tellur (Te)
– Polonium (Po)

Grupp 17: Halogener
– Fluor (F)
– Klor (Cl)
– Brom (Br)
– Jod (I)
– Astat (At)

Grupp 18: ädelgaser
– Helium (He)
– Neon (Ne)
– Argon (Ar)
– Krypton (Kr)
– Xenon (Xe)
– Radon (Rn)

Jag hoppas att detta är korrekt och till hjälp för den som vill minnas grupperna!