Jonas von Essen

Kurs Forum Minnesforum Tusensystemet 2.0 (Google spreadsheet) Svar till: Tusensystemet 2.0 (Google spreadsheet)

#10632

Jag har inte skapat upp någon minnespromenad för mina nummer, inte heller har jag skapat bilder för allt ännu. Jag fokuserar istället mestadels på att fylla upp min historiska tidslinje med så många händelser som möjligt för att lära mig systemet därigenom, samt för diverse triviafrågor.

Jag tycker att 100-systemet räcker gott och väl för att memorera siffror i vardagen (memorera någon portkod, husnummer osv), och det kan jag lätt referera till genom periodiska systemets minnespromenad för att vara konsekvent.

Nackdelen med min lösning är att det blir lite krångligare att minnas om man skapat en minnesbild för en viss siffra, eller vad man har satt som minnesbild. Det är inte alltid jag kan söka efter bilden i min historiska promenad, då siffran kan vara utplacerad på något punktpalats. Dock ser jag inte det här som ett stort problem. Det är mestadels vid skapandet av nya locis som jag behöver minnas vad för bild jag har bestämt för en siffra, så jag har lagrat min lista över minnesbilder som en Ankikortlek för att snabbt kolla upp vad jag satt för bild, utan att behöva gå till något annat dokument.

Alla mina kort är satta som “suspended” för att undvika att de dyker upp i review, istället färgmarkerar jag genom flaggor de som jag har fyllt i som gröna, resten som röda. (Höckerklicka och välj “Flag” under Browse i Anki)

View post on imgur.com